19th Ave New York, NY 95822, USA

Nieuwe verkiezingsprocedure: lijstverkiezing in plaats van districtsverkiezing.

Anders dan in voorgaande jaren worden de nieuwe EK leden dit jaar voor het eerst gekozen door middel van een lijstverkiezingsprocedure. Dit betekent dat de verkiezingen niet langer per kiesdistrict worden gehouden, maar dat er één lijst wordt opgesteld door het kiescomité. Elke businessunit moet ten minste drie kandidaat-plaatsen beschikbaar hebben.

Het voordeel van de lijstverkiezing is dat de verschillende businessunits evenwichtiger dan voorheen vertegenwoordigd zullen zijn in de vergadering van vertegenwoordigers.

Het kiesreglement bepaalt dat er één EK leden moet worden gekozen voor elke 30 EK-leden. Daarnaast is er een vast aantal plaatsvervangende EK leden , ongeveer 12 op dit moment. Er zullen dus 65 EK leden en 12 plaatsvervangers op de kieslijst staan.

Het kiescomité van 12 leden, dat verantwoordelijk is voor de goede organisatie en uitvoering van het hele verkiezingsproces, is al gevormd door de benoeming van de zeven EK leden uit de kring van leden in het kader van de gewone vergadering van vergadering van EK leden op 25.04.2023. Het kiescomité is al voor het eerst bijeengekomen op 24.05.2023.

Voorzitter van het kiescomité is onze voorzitter van de Raad van Commissarissen, Hannes Versloot. Imke Janneck is gekozen tot vicevoorzitter van het kiescomité.

Eveneens interessant

Wat is de vergadering van vergadering van EK leden?

Meer

Taken en rechten van vergadering van EK leden.

Meer