19th Ave New York, NY 95822, USA

Taken en rechten van EK leden.

Als het “Parlement van EK” is de vergadering van EK leden het hoogste besluitvormingsorgaan van ons samenwerkingsverband. In de regel vergadert de vergadering van EK leden twee keer per jaar in Bielefeld, met twee extra vergaderingen in digitale vorm.

Alle belangrijke strategische kwesties van EK worden besproken en gezamenlijk aangenomen in de vergadering van EK leden. De leden zijn dus actieve mede-vormgevers van het EK-samenwerkingsverband.

De EK leden zijn verspreiders van kennis, ambassadeurs en besluitvormers in één. Zij zijn de interface tussen de EK-centrale en de lokale handelaren.

Voor de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur fungeren zij als sparringpartner. Voor hun dealercollega’s zijn ze belangenbehartigers en contactpersonen. Op deze manier bevorderen EK leden de uitwisseling binnen de groep en maken ze de EK-cultuur tastbaar als een samenwerkingsverband van ondernemers.

U steunt de beslissingen die in de vergadering van EK leden worden genomen en staat daarvoor in bij uw handelscollega’s.

Tot de specifieke taken en rechten van de EK leden behoren o.a. de

  • Vaststelling van de jaarrekening
  • Bepaling van de bestemming van het resultaat
  • Verkiezing van de Raad van Commissarissen
  • Dechargeverlening van de Raad van Bestuur
  • Wijziging van de statuten

Alle EK leden hebben recht op deelname, spreekrecht, recht om moties voor te stellen, recht op informatie en stemrecht, en zijn niet gebonden aan instructies.

Eveneens interessant

Wat is de vergadering van vertegenwoordigers?

Meer

Nieuwe verkiezingsprocedure:
lijstverkiezing in plaats van districtsverkiezing.

Meer